Lista kursów

Pakiet zawiera roczny dostęp do wszystkich lekcji z platformy kursy.paniodchemii.pl i jest podzielony na 11 modułów. W sumie zawiera 45 lekcji, a każdą z nich możesz oznaczyć jako przerobioną, żeby…

899.00 PLN 699.00 PLN

Izomeria konstytucyjna, szkieletowa, cis-trans, optyczna Lekcja trwa ok. godziny. Składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia z danego tematu, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych zadań z arkuszy…

35.00 PLN

Budowa i właściwości aminokwasów i białek, wiązanie peptydowe i jego wykrywanie, hydroliza peptydów, denaturacja i wysalanie białek Lekcja trwa ok. godziny. Składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze…

35.00 PLN

Właściwości amin i amidów Lekcja trwa ok. godziny. Składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia z danego tematu, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych zadań z arkuszy maturalnych.…

35.00 PLN

Budowa cukrów, projekcja Fischera, wzory taflowe, tautomeria cukrów, odróżnianie glukozy od fruktozy Lekcja trwa ok. godziny. Składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia z danego tematu, a…

35.00 PLN

Budowa cząsteczek estrów i wiązania estrowego, hydroliza kwasowa i zasadowa estrów, budowa tłuszczów i ich właściwości, reakcja zmydlania tłuszczów, substancje powierzchniowo czynne i proces usuwania brudu Lekcja trwa ok. godziny.…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 20 min W tej lekcji omawiam: właściwości aldehydów i ketonów, próby Tollensa i Trommera Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 34 min W tej lekcji omawiam: właściwości alkoholi i fenoli, ich reakcje charakterystyczne Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie…

35.00 PLN

Czas trwania: 3 h Czego dowiesz się z tej lekcji? Jakie są reakcje charakterystyczne węglowodorów i chlorowcopochodnych Poznasz zasady nazewnictwa związków organicznych Przypomnisz sobie zagadnienia związane z przeróbką ropy naftowej…

69.00 PLN

Czas trwania: 1h 17 min W tej lekcji omawiam: właściwości wybranych pierwiastków z bloków s, p i d Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia,…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 23 min W tej lekcji omawiam: pojęcie szybkości reakcji, reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne oraz energia aktywacji, wpływ czynników zewnętrznych na szybkość reakcji. Każda lekcja składa się z…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 12 min W tej lekcji omawiam: wzór na stałą równowagi i jego znaczenie, wpływ stężenia i warunków na stałą równowagi – regułę przekory. Każda lekcja składa się…

35.00 PLN

Stała i stopień dysocjacji - podstawy teoretyczne i zadania Czas trwania: 1h 34 min W tej lekcji omawiam: znaczenie stałej i stopnia dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda Każda lekcja składa się…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 8 min W tej lekcji rozwiązujemy zadania związane z pH. Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych…

35.00 PLN

Czas trwania: 2h 5 min W tej lekcji omawiam: odczyn roztworu i reakcje, jakie na niego wpływają, reakcje 
hydrolizy soli, zapis jonowy, wskaźniki pH, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe Każda lekcja…

45.00 PLN

Czas trwania: 26 min W tej lekcji omawiam: teorie Arrheniusa, Bronsteda-Lowry'ego i Lewisa Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych…

25.00 PLN

Czas trwania: 1h 34 min W tej lekcji omawiam: określanie stopnia utlenienia w związkach organicznych i nieorganicznych, bilans elektronowy i elektronowo-jonowy, zadania obliczeniowe związane z reakcjami redoks Każda lekcja składa…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 4 min W tej lekcji omawiam: pojęcie rozpuszczalności, omówienie wykresów rozpuszczalności, obliczenia związane z rozpuszczalnością, w tym obliczanie stężeń hydratów Każda lekcja składa się z części teoretycznej,…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 14 min W tej lekcji omawiam: stężenie procentowe i molowe, mieszanie roztworów Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 34 min W tej lekcji omawiam: metody otrzymywania soli, właściwości soli bezwodnych i hydratów, inne związki nieorganiczne Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 18 min W tej lekcji omawiam: obliczenia w oparciu o równanie reakcji, obliczenia dla reakcji biegnących niestechiometrycznie, wydajność reakcji Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 18 min W tej lekcji omawiam: liczba Avogadra, masa względna i bezwzględna, równanie Clapeyrona, ustalanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku Każda lekcja składa się z części teoretycznej,…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 55 min W tej lekcji omawiam: określanie charakteru chemicznego, reakcje tlenków, wodorotlenków i kwasów, związki kompleksowe Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze…

59.00 PLN

Czas trwania: 47 min W tej lekcji omawiam: określanie typu hybrydyzacji (sp, sp2, sp3), zależność pomiędzy typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki, hybrydyzacja w związkach organicznych Każda lekcja składa się z…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 8 min W tej lekcji omawiam: skład atomu, budowa atomu, a położenie pierwiastka w układzie okresowym, konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków, liczby kwantowe. Każda lekcja składa się z…

35.00 PLN

Czas trwania: 1h 50 min W tej lekcji omawiam: wiązania chemiczne i ich wpływ na właściwości, pisanie wzorów elektronowych, oddziaływania międzycząsteczkowe Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której…

35.00 PLN 29.00 PLN