Dysocjacja i hydroliza

Czas trwania: 2h 5 min
W tej lekcji omawiam: odczyn roztworu i reakcje, jakie na niego wpływają, reakcje 
hydrolizy soli, zapis jonowy, wskaźniki pH, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe

Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych zadań z arkuszy maturalnych. Przykładowy fragment lekcji możesz obejrzeć tutaj: http://bit.ly/fragment-lekcji.

Copyright © 2020 kursy.paniodchemii.pl. Sprawdź Politykę Prywatności i Regulamin