Mol i masa molowa

Czas trwania: 1h 18 min
W tej lekcji omawiam: liczba Avogadra, masa względna i bezwzględna, równanie Clapeyrona, ustalanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku

Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych zadań z arkuszy maturalnych. Przykładowy fragment lekcji możesz obejrzeć tutaj: http://bit.ly/fragment-lekcji.

Copyright © 2020 kursy.paniodchemii.pl. Sprawdź Politykę Prywatności i Regulamin