Reakcje redoks

Czas trwania: 1h 34 min
W tej lekcji omawiam: określanie stopnia utlenienia w związkach organicznych i nieorganicznych, bilans elektronowy i elektronowo-jonowy, zadania obliczeniowe związane z reakcjami redoks

Każda lekcja składa się z części teoretycznej, w której omawiam najważniejsze zagadnienia, a następnie rozwiązuję kilka przykładowych zadań z arkuszy maturalnych. Przykładowy fragment lekcji możesz obejrzeć tutaj: http://bit.ly/fragment-lekcji.

Copyright © 2020 kursy.paniodchemii.pl. Sprawdź Politykę Prywatności i Regulamin